Home • Manifesto • WMail ezine • Essays • Solutions • Free eBooks • Quotations

aan de homepage van de Filosofie van Werkende Meningen

MANIFEST:
Voor een Wereld die Werkt

Deze pagina was vertaald gebruikend BabelFish

De het Filosofie van Werkende Meningen [Working Minds] bepaalt strategieƫn en technieken waarmee u om het even wat zult kunnen met succes behandelen dat het Leven uw manier brengt.

De ontwikkeling van uw het Werkende Mening is volledig uw Verantwoordelijkheid -- op elk moment. Hoe ver u gaat in is het ontwikkelen van uw het Werkende Mening een functie van uw Verplichting aan het zijn Zelf, een Individu dat Verantwoordelijk IS.

Dat -- en slechts dat -- de verplichting aan Verantwoordelijk het zijn voor het zijn een Individu, in aanwezigheid van onafgebroken druk om aan onderwerping door de interne Valse Mening terug te keren en door de externe cultuur-Structuur, is de noodzakelijke Context voor de vervulling van uw existentieel potentieel.

De ontwikkeling door uw Zelf, binnen uw Zelf van uw latente het Werkende Mening is essentieel en noodzakelijk voor de overleving van de menselijke soorten.
Zonder u, wordt de Mensheid verloren. Met uw het Werk ontwikkeld en bezette Mening, wordt de cultuur-Structuur onbelangrijk.


      Beschaving op planeetaarde,
welke door de Oligarchie wordt bezeten en
geleid door de bestaande Cultuur-Structuur,
werkt niet.

         Rijke verdwijnt levend in verachtelijke vrees voor de lagere klassen, de middenklasse, en de armen hebben geen hoop.
         Sterven de Ecosystemen, brokkelt de infrastructuur af, is het politieke systeem farce, en de media en de industrie verbruiken meer en meer de concurrentie om monopolies te vormen.
         Zei Gibbon dat de burgers van Oud Rome voor 'brood en circuses' uitver*kopten; het zelfde is vandaag waar, maar de prijs is 'hoog-calorie snel voedsel en de kabeltelevisie van 24 uur'.

         Wordt de revolutie van a vereist om de problemen op te lossen die Mensheid in de 21ste Eeuw onder ogen zien.
         Geweld -- het gebruik van fysieke kracht -- is geen oplossing.
         Is wat voor Mensheid moet gebeuren om voorbij de volgende generatie te overleven vervanging van de Valse Waarden die de cultuur-Structuur bestendigen -- de machines van beschaving die worden ontworpen zodat De Dingen Niet Werken -- met diepere Waarden die al Mensheid machtigen.
         Omvatten deze die Waarden machtigen:

    VOLLEDIGE VRIJHEID

 • Burgers van Alle hebben gelijke rechten in het Kader van de Wet.
 • De vrijheid is nooit gewaarborgd, wordt het gehandhaafd door een opgeleide en waakzame bevolking die weigert om hun vrijheden uit te wisselen voor het schijnen veiligheid.
 • Het doel van de Wet is niet conformative wetgeving te maken gedrag, maar Vrijheid te verzekeren -- welke als ontbreken van dwang wordt gedefinieerd -- voor allen.
 • Het gedrag dat niet op een andere of op het milieu beĆÆnvloedt is wettig.
  • De godsdiensten zijn gelijk in de Wet, met inbegrip van atheism en agnosticisme
  • De adviezen zijn geen feiten
  • Al seksuele activiteit tussen toestemmende volwassenen is wettig
  • De misdaden 'zonder slachtoffers' zijn geen misdaad
 • De pogingen door een reactionairminderheid om nonconformiteit te verstikken zijn anti-Amerikaans, reprehensible, onrechtvaardig, en schadelijk voor de economie: De innovatie kan zich in de totalitarian maatschappij voordoen niet.

    RECHTSSTAAT

 • Het burgerschap heeft een recht niet in vrees te leven.
 • Alle burgers hebben gelijke rechten in het kader van de Wet, en de rijkdom en politieke macht verdient geen isolatie van vervolging.
 • De onwettige immigratie is een misdaad; de onwettige ingezetenen hebben geen rechten; de werkgevers die onwettige arbeiders inhuren of buitenlandse slavenarbeid exploiteren verbeuren het recht hun bedrijfsverrichting voort te zetten.
 • Pleidooi-onderhandelt aan een kleinere misdaad is zelf een misdaad.
 • Het asociale gedrag van de misdadige klasse -- troepen, drughandelaars, pimps & prostituees, gokkers, grifters, dieven & moordenaars -- is niet aanvaardbaar in de maatschappij die wordt ontworpen om te werken. De opsluiting is een tijdelijke oplossing, met omscholing -- door voorbeeld en door instructie in het machtigen van Waarden -- het uiteindelijke doel.
 • Een vereiste door het Beleid van Sociale Voorzieningen voor vingerafdrukcontrole voor nieuwe toepassingen en voor betaling van voordelen zal:
  • verminder zeer fraude
  • bepaal de plaats vluchtelings van misdadigers
  • en verhoog het de vingerafdrukgegevensbestand van het rechtvaardigheidssysteem
 • Testen van de drug van potentiĆ«le & huidige werknemers is autoritair tenzij alle stafmedewerkers de zelfde procedure moeten ondergaan.
 • De proef procureurs zijn niet vrijgesteld van meineedlasten: zij moeten binnen door het hof worden gezworen -- op zijn minst tussen de het openen en het sluiten toespraken -- om de daadwerkelijke praktijk van Waarheid en Rechtvaardigheid te bevorderen.
 • De gevangenissen kunnen en moeten vrije tot misdaad worden gemaakt. Verwijder elk televisietoestel uit elke gevangenis en bied in plaats daarvan 'goede boeken' en geletterdheidsprogramma's aan. Wanneer elk gevangenisblok misdaad vrij Ć©Ć©n jaar is geweest -- geen het neersteken, geen drugs of pruno -- het televisie voorrecht zal voor dat blok, met het kanaalinhoud van P.B.S. & van de Geschiedenis, de Straat van de Sesam, en non-violent sporten op een Netto Gevangenis met meerdere kanalen worden hersteld. Om het even welke misdaad door om het even welke medebewoner binnen het blok annuleert alle televisievoorrechten drie maanden.
 • De wetten die van de pas het personeel van de brandafdeling de bevoegdheid geven om parkerenkaartjes voor voertuigen te schrijven die in rode streken, brandstegen worden geparkeerd, voor hydranten, enz.

    KAPITALISME

 • Het Individu is de bron van al rijkdom.
 • Het Individu heeft een natuurlijk recht zijn/haar eerlijke arbeid en originele ideeĆ«n voor een het Leven Loon uit te wisselen.
 • Het originele ontwerp van Kapitalisme is voor de oprichting van banen en producten & de diensten.
 • Geen persoon in beheer is een looncheque waard grotere dan 25 keer dat van het niet-beheersgemiddelde.
 • De unievorming van de arbeid is een recht dat in de V.S. door het Eerste Amendement wordt gewaarborgd -- en elders door het voorbeeld van Amerika.
 • De beste manier om winsten verdiend niet aan de Oligarchie te ontkennen is patronize de kleine, lokale onderneming -- boek, video & muziekopslag, benzineposten, autowerktuigkundigen, drukker & documentopslag, bouwleveringsopslag & kledingsopslag, en bakkerijen & koffie -- en de individuele leverancier van de diensten -- loodgieters, tuinlieden, bouwers, en huisvestings winkelbediende. De beste manier om kapitalisme te versterken is het uit te oefenen.

    De GELIJKHEID van de BELASTING

 • De Oligarchie -- 1% van elk land dat 50% en meer van alles bezit -- moet hun eerlijk aandeel betalen, d.w.z. 50 percent, van belastingen -- over de hele linie: lokaal & staat & federaal. Zelfde voor Hogere Klasse, 20% wie nu 83% van alles bezitten: hun aandeel is 83% van overheidsuitgaven.
 • De bedrijven de waarvan jaarlijkse winst meer dan 15% van netto inkomen is zijn administratieve piraten, en dergelijke overwinsten zijn belastbaar aan een 75% tarief.
 • Terwijl de overbevolking een probleem is, is het kweken een natuurlijk recht. Nochtans, is er geen recht op een belastingsconclusie op kinderen of afhankelijke persoonen. De belastingswetten zullen worden veranderd zodat het hoogst aantal [ niet-gehandicapten, niet-oudste ] dependents bij twaalf, toen tien, toen neer aan twee in tien belastingsjaren binnen gesloten is -- het bestaande nageslacht behoudt de conclusie tot buiten de school. Na dat, wordt de Vrijheid gehandhaafd: heb alle kinderen u wilt, maar slechts twee zijn voor de belastingen aftrekbaar.

    ECONOMISCHE VRIJHEID

 • Om te zijn in schuld -- als land of als consument (exclusief woonhypotheek) -- vormt overgave aan de economische slavernij.
 • De creditcards met een debetsaldo moeten rente bij 75% van de rentevoet op creditsaldo's betalen.

    ECOLOGISCHE VERANTWOORDELIJKHEID

 • De ecosystemen van planeetaarde sterven aan de wreed benutting van natuurlijke rijkdommen door de Oligarchie, waarvan acties en het beleid zelfmoord van de soorten Homo sapiens vormt.
 • De overleving van Mensheid vereist:
  • Ontwikkeling van vernieuwbare energiebronnen
  • Vermindering van losbandige consumptie
  • Reparatie van handel-geproduceerde schade
  • Bescherming van bedreigde soorten
 • Droevig: De veranderingen in levensstijl zullen voor velen worden vereist, om de schade om te keren die door de gewetenloze Oligarchie in naam van de heilige Lijn van de Bodem wordt begaan.
 • Om de Christelijke Bijbel (Matthew 16): "Voor wat een geprofiteerde mens is als hij zal maken [ veel geld ] te parafraseren terwijl het omzetten van de planeet in een uitwerpsel poel."

    INDIVIDUELE STERKTE

 • Iedereen moet de kans hebben leren om 'dagelijkse' rekenkunde te lezen en te schrijven en te berekenen.
 • De remediĆ«rende trainingsprogramma's zijn lange achterstallig en met een waarde van de kosten.
 • Iedereen moet van de werkingen en de activiteit van overheid op de hoogte zijn, en alle verkozen vertegenwoordigers en alle overheidswerknemers moeten tegenover hun constituenten verantwoordelijk zijn.
 • De besluiten worden genomen door die Individuen die deelnemen; de bedrijven hebben geen stem.

    HERWAARDERING van PRIORITEITEN

 • "Tot allen vrij zijn, is niets vrij." -- Dr. Martin Luther King jr
 • De vrijheid vereist het harde werk; het harde werk is niets bang om van te zijn.
 • De economische vrijheid en de economische gelijkheid staan voor persoonlijke zelf-uitdrukking en vervulling toe.
 • Openbare airwaves zijn een openbaar vertrouwen, en met recht geregeld door overheid. Alle politieke partijen en kandidaten verdienen Gelijkwaardige Toegang tot uitzendingsmedia tijdens de drie maanden voorafgaand aan elke verkiezing -- lokaal, staat, en federaal.
 • De Verenigde Staten van Amerika heeft geen recht om het even welke Waarde niet uit te voeren of te bepleiten die eigenlijk in Amerika wordt uitgeoefend.
 • "Het redeneren is de enige grens die blijft." -- G.E. Nordell

De overleving van Mensheid vereist de Vervulling van het Potentieel van de Mensheid,
welke beurtelings de vervulling hier van het potentieel van alle Individuen op de planeet vereist
-- en dat begint met u en me en iedereen die wij kunnen brengen aan boord van:

De Revolutie. Voor een Wereld die werkt
Waar de Levenskwaliteit de Belangrijkste Waarde is

© Auteursrecht Juni 2004 door Gary Edward Nordell, alle voorgebe*houde rechten.

... aan barricadeert!!


terugkeer naar de homepage van de Filosofie van Werkende Meningen
geen van het kosten 'WMail' filosofie / activisme ezine

Dingen om zich ongerust te maken over
Oplossingen: Voor een Wereld die Werkt

het originele Engelstalige Manifest van Werkende Meningen